امروز:6 فروردین 1402

زیبایی های علم

سفیده تخم مرغ می تواند کلید حذف میکروپلاستیک ها از آب دریا باشد

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا تصویری از خورشید خندان گرفته است

تلسکوپ جیمز وب ستون های خلقت را با جزئیات بی سابقه ای ثبت می کند

آزمایش برخورد سیارک DART ناسا ردی به طول بیش از 6000 مایل بر جای گذاشت

تصاویر جیمز وب و تلسکوپ هابل برخورد سیارک DART را ثبت کردند

Artemis 1 در 27 سپتامبر به دلیل طوفان گرمسیری Ian پرتاب نمی شود

اولین عکس‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب از مریخ، اطلاعات بیشتری در مورد جو را نشان دهد

کپسول Uncrewed Blue Origin پس از شکست موشک نیو شپرد به سلامت فرود آمد