امروز:4 مرداد 1403

هوش مصنوعی

اسکارلت جوهانسون می‌گوید OpenAI از صدای او بدون اجازه برای دستیار صوتی «اسکای» خود استفاده کرده است

سم آلتمن از اینکه OpenAI تهدید کرده است که اگر کارمندان در حال خروج NDA را امضا نکنند، سهام عدالت را لغو می کند، خجالت می کشد.

بخش OpenAI که وظیفه حفاظت از بشریت را بر عهده داشت، دیگر وجود ندارد

OpenAI و CommonSense Media با هم متحد می شوند تا GPT های مناسب خانواده را مدیریت کنند

Google Bard Advanced در راه است، اما احتمالاً رایگان نخواهد بود

سفارشات Humane AI Pin از ماه مارس ارسال خواهند شد

ظاهرا اپل به دنبال همکاری با ناشران خبری برای آموزش هوش مصنوعی خود است

گوگل اعتراف کرد که یک ویدیوی آزمایشی هوش مصنوعی Gemini بازسازی شده است