امروز:4 مرداد 1403

نجوم و ستاره شناسی

استارلاینر بوئینگ این هفته دو شانس دیگر برای انجام اولین پرواز خدمه خود دارد

Blue Origin پس از یک وقفه طولانی دوباره با موفقیت گردشگران را به لبه فضا می فرستد

تصویر جدید اورانوس تلسکوپ وب، شبیه دریچه ای به بعد دیگر است

تصاویر تلسکوپ وب، نمایی بی سابقه و “آشوب” از مرکز کهکشان ما را نشان می دهد.

OSIRIS-REx ناسا با موفقیت نمونه های سیارکی را به زمین بازگرداند

هند یک هفته پس از فرود بر روی ماه، فضاپیمایی را برای مطالعه خورشید به فضا پرتاب می کند

فضاپیمای مدارگرد خورشیدی ممکن است کشف کرده باشد که بادهای خورشیدی چه چیزی را نیرو می دهد

ناسا Lockheed Martin را برای ساخت موشک هسته ای که ما را به مریخ می برد انتخاب می کند