امروز:8 اسفند 1402

نجوم و ستاره شناسی

تصویر جدید اورانوس تلسکوپ وب، شبیه دریچه ای به بعد دیگر است

تصاویر تلسکوپ وب، نمایی بی سابقه و “آشوب” از مرکز کهکشان ما را نشان می دهد.

OSIRIS-REx ناسا با موفقیت نمونه های سیارکی را به زمین بازگرداند

هند یک هفته پس از فرود بر روی ماه، فضاپیمایی را برای مطالعه خورشید به فضا پرتاب می کند

فضاپیمای مدارگرد خورشیدی ممکن است کشف کرده باشد که بادهای خورشیدی چه چیزی را نیرو می دهد

ناسا Lockheed Martin را برای ساخت موشک هسته ای که ما را به مریخ می برد انتخاب می کند

سازمان فضای ژاپن می گوید Hakuto-R به دلیل گیج شدن توسط لبه دهانه سقوط کرده است.

استارشیپ اسپیس ایکس اولین پرتاب کاملا یکپارچه خود را قبل از انفجار انجام داد