امروز:2 فروردین 1402

نجوم و ستاره شناسی

ناسا نشتی های محفظه سوخت آرتمیس 1 را تعمیر کرد

ناسا در تاریخ 3 سپتامبر، آرتمیس 1 را مجدد به ماه ارسال می کند

تلسکوپ‌های جیمز وب و هابل برای گرفتن تصویر چند طیفی از کهکشان فانتوم نیروهای خود را پیوند دادند

تلسکوپ جیمز وب تصاویری سورئال از شفق های قطبی مشتری ثبت کرد

روسیه ایستگاه فضایی بعدی خود را به نمایش گذاشت

اسپیس ایکس آزمایش آتش استاتیک تقویت کننده فوق سنگین استارشیپ را با موفقیت به پایان رساند

فیزیکدانی با عکسی از سوسیس چوریتسو طرفداران تلسکوپ فضایی جیمز وب را سر کار گذاشت

Shaun the Sheep با پرواز Artemis 1 ناسا به ماه خواهد رفت