امروز:4 مرداد 1403

نجوم و ستاره شناسی

سازمان فضای ژاپن می گوید Hakuto-R به دلیل گیج شدن توسط لبه دهانه سقوط کرده است.

استارشیپ اسپیس ایکس اولین پرتاب کاملا یکپارچه خود را قبل از انفجار انجام داد

Blue Origin خرابی موشک NS-23 تابستان گذشته را روی یک نازل موتور معیوب پین می کند

موشک پرینت سه بعدی در دومین تلاش برای پرتاب شکست خورد

فضاپیمای DART ناسا بیش از 1000 تن سنگ را از سیارک هدف خود خارج کرد.

تلسکوپ جیمز وب کهکشان های باستانی را که از نظر تئوری نباید وجود داشته باشند، ثبت می کند

تلسکوپ جیمز وب کهکشانی شبیه کهکشان راه شیری را در فاصله یک میلیارد سال نوری از ما ثبت کرد

ماهواره علمی 38 ساله ناسا به سلامت به زمین سقوط کرد