امروز:1 تیر 1403

زیبایی های علم

دانشمندان نیروی خورشیدی مبتنی بر فضا را به زمین منتقل کرده اند

سازمان فضای ژاپن می گوید Hakuto-R به دلیل گیج شدن توسط لبه دهانه سقوط کرده است.

استارشیپ اسپیس ایکس اولین پرتاب کاملا یکپارچه خود را قبل از انفجار انجام داد

FAA مجوز SpaceX را برای آزمایش پرواز مداری استارشیپ صادر کرد

ناسا مانیتور کیفیت هوای قدرتمندی را راه‌اندازی می‌کند تا از آلودگی هوا امار دقیقی داشته باشد

Blue Origin خرابی موشک NS-23 تابستان گذشته را روی یک نازل موتور معیوب پین می کند

موشک پرینت سه بعدی در دومین تلاش برای پرتاب شکست خورد

فضاپیمای DART ناسا بیش از 1000 تن سنگ را از سیارک هدف خود خارج کرد.