امروز:8 خرداد 1403

زیبایی های علم

تصاویر جیمز وب و تلسکوپ هابل برخورد سیارک DART را ثبت کردند

Artemis 1 در 27 سپتامبر به دلیل طوفان گرمسیری Ian پرتاب نمی شود

اولین عکس‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب از مریخ، اطلاعات بیشتری در مورد جو را نشان دهد

کپسول Uncrewed Blue Origin پس از شکست موشک نیو شپرد به سلامت فرود آمد

ناسا نشتی های محفظه سوخت آرتمیس 1 را تعمیر کرد

ناسا در تاریخ 3 سپتامبر، آرتمیس 1 را مجدد به ماه ارسال می کند

تلسکوپ‌های جیمز وب و هابل برای گرفتن تصویر چند طیفی از کهکشان فانتوم نیروهای خود را پیوند دادند

تلسکوپ جیمز وب تصاویری سورئال از شفق های قطبی مشتری ثبت کرد