امروز:17 خرداد 1402

حل مشکل ترافیک بوسیله شبکه زیر زمینی حمل کالا

کارشناسان راه که همواره روش‌های جدیدی را برای کاهش شلوغی و ازدحام در شهرها و البته کاهش ترافیک پیدا می‌کنند این بار برای شهر Northampton در نظر دارند تا با استفاده از واگن‌های تحویل کالا در زیر زمین از حضور کامیون‌ها در دو بزرگراه اصلی این منطقه بکاهند.

سیستم حمل‌و‌نقل توسط لوله‌‌های زیر زمینی که توسط شرکت Mole Solutions ارائه شده، با استفاده از موتورهای القایی خطی واگن‌ها را به سمت خط لوله مخصوص خود انتقال می‌دهند که در نقاط مختلفی در سراسر شهر کشیده شده‌اند.

 

روجر مایلز- مدیر شرکت Mole Solutions در این مورد می‌گوید:

 

ازدحام و شلوغی یک مسئله جهانی است و ما می‌توانیم حجم بزرگی از ترافیک را از جاده‌ها خارج کنیم. این کار نه تنها در انگلستان بلکه در چین و هند نیز قابل انجام است. مرزی برای اجرای این ایده وجود ندارد.

 

این شرکت مدعی است که واگن‌های استیل حمل کالا، می‌توانند 24 ساعته به ارائه خدمت بپردازند بدون این که مزاحم ساکنان شهر شوند. در صورتی که مطالعات به نتیجه برسند و منابع مالی مورد نیاز تأمین شوند این طرح در سایر شهرهای انگلستان نیز اجرایی خواهد شد. در این واگن‌ها از فناوری مورد استفاده در قطارهای فوق سریع ژاپن بهره گرفته می‎‌شود که طی آن نیروهای الکترومغناطیسی موجب می‌شوند تا چرخ‌های واگن‌ها کمی با ریل فاصله داشته و روی آن معلق باشد. البته این طرح هنوز در مرحله آزمایشی است ولی بدون تردید شرکت‌هایی مانند DHL به اجرای سریع‌تر این طرح روی خوش نشان می‌دهند چرا که در هزینه‌هایشان بسیار صرفه جویی خواهد شد.

شاید جالب باشد که بدانید این نخستین بار نیست که چنین طرحی اجرایی می‌شود. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منطقه تجاری شیکاگو نیز شبکه عظیمی از تونل‌های انتقال کالا در زیر زمین داشت.

سخت بر این اعتقادم که امپراطوری بعدی جهان را گوگل بنا خواهد نهاد و من علاقه‌مندم تاریخ شکل گرفتن این امپراطوری را مکتوب کنم.