امروز:6 فروردین 1402

گوگل

برنامه Google’s Switch to Android در iOS اکنون با تمام دستگاه های Android 12 کار می کند

قانونگذاران از گوگل می خواهند تا قبل از لغو حق سقط جنین، جمع آوری داده های مکان را متوقف کند

بخش روسیه گوگل، اعلام ورشکستگی کرد

گوگل دفتر مرکزی Bay View خود را با طرح پوست اژدها افتتاح کرد

گوگل اپلیکیشن‌های ضبط تماس شخص ثالث را از گوگل پلی حذف می‌کند

اندروید 12 ال در اواخر 2022 به تبلت ها و گجت ها تاشوها می آید

الگوریتم گوگل ناو به روز شد؛ الگوریتم شبکه ی عصبی عمیق جایگزین الگوریتم قبلی

قابلیت ضبط و استریم ویدیو بازی های مختلف به زودی به قابلیت های اندروید اضافه می شود