امروز:31 خرداد 1403

درک گیاهان از خورده شدن!!

آیا شما گیاه خوارید؟  تا به حال به گیاهانی که می خورید فکر کرده اید؟ ایا آن ها می دانند که شما می خوریدشان؟ ، شاید تحقیقاتی که اخیراً در این زمینه صورت گرفته برای‌تان جالب باشد. تحقیقی که نشان می‌دهد گیاهان از خورده شدن خود اطلاع دارند.

 

چه به دلیل حفظ سلامت و تناسب اندام و چه به خاطر احترام به حق حیات دیگر مخلوقات زمین، گروهی از انسان‌ها رژیم گیاهخواری را برگزیده‌اند. تحقیقاتی که اخیراً بروی گیاهان انجام شده حقایقی را نشان می‌دهد که شاید برای این دسته از افراد جالب توجه باشد.

بر اساس این بررسی‌ها، گیاهان از خورده شدن خود اطلاع داشته و از این بابت نیز خشنود نیستند. پیش از این مشخص شده بود که گیاهان دارای ادراک و هوش هستند اما بر طبق این بررسی جدید که در دانشگاه میسوری صورت گرفته، معلوم شد گیاهان از فرآیند خورده شدن خود آگاه شده و مکانیسم‌های دفاعی را برای جلوگیری از این وضع و متوقف کردن آن به کار می‌برند.

گیاه خواری

«گیاه خواری»

این تحقیق روی تره تیزک (Thale Cress)، یا “Arbidopsis” صورت گرفته که به خانواده‌ی کلم بروکلی، گل کلم، خردل و دیگر اعضای خانواده‌ی گیاهی “Brassica” نزدیک و یکی از گیاهان محبوب و مورد توجه دانشمندان و محققان است. شاید یکی از دلایل این محبوبیت برخورداری از توالی ژنوم است که توسط دانشمندان شناسایی شده و با ساز و کار آن به خوبی آشنایی دارند.

گیاه خواری

«گیاه خواری»

برای پاسخگویی به این پرسش که آیا گیاه از خورده شدن اطلاع دارد یا خیر، محققان دانشگاه میسوری در بدو امر اقدام به ضبط دقیق صداها و ارتعاشات ایجاد شده توسط لارو حشرات در حین خوردن برگ‌های این گیاه کردند. این کار در جهت تأیید این فرضیه صورت گرفت که گیاهان به طریقی این ارتعاشات را شنیده یا درک می‌کنند. محققان برای صحت بیشتر این آزمایشات، واکنش گیاه به دیگر ارتعاشات تولید شده‌ به صورت طبیعی همچون وزش باد را نیز مورد بررسی قرار دادند، ارتعاشاتی که گیاهان به شکل معمول با آن مواجه هستند.

گیاه خواری

«گیاه خواری»

اما نتایج این آزمایش چه چیزی را نشان داد؟ محققان دریافتند این گیاه در هنگام خورده شدن شروع به تولید و ترشح روغن خردل می‌کند که به صورت معمول سمی بوده و خوردن آن خطرناک است. گیاه این روغن را به سمت برگ‌ها هدایت کرده تا جلوی کار مهاجمین را بگیرد. همچنین مشخص شد گیاه تنها در پاسخ به ارتعاشات ایجاد شده توسط لارو حشرات اقدام به ترشح این ماده نموده و در مواجهه با سایر ارتعاشات طبیعی، عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد.

گیاه خواری

«گیاه خواری»

هایدی اپل (Heidi Apple)، سرپرست بخش علوم گیاهی  دانشکده‌ی کشاورزی، غذا و منابع طبیعی در این باره می‌گوید:

“تحقیقات پیشین نشان داد که گیاه در مقابل تحریکات صوتی همچون موسیقی واکنش نشان می‌دهد. در همین راستا بررسی‌های ما مشخص نمود که اصوات موجب تغییر در متابولیسم سلول‌های گیاهی می‌شوند، تعییراتی که منجر به فعال شدن مکانیسم‌های دفاعی گیاه و مقابله با مهاجمینی همچون لارو حشرات می‌گردد.”

سخت بر این اعتقادم که امپراطوری بعدی جهان را گوگل بنا خواهد نهاد و من علاقه‌مندم تاریخ شکل گرفتن این امپراطوری را مکتوب کنم.