امروز:6 تیر 1403

خواندن ادامه ی فایل pdf در adobe reader

اگر شما pdf خوان باشید و یا بهتر است بگویم اهل کتاب الکترونیک هیتسد حتما با این مشکل مواجه شده اید که در کتاب ها مقالات طولانی شما بعد خواندن مقداری از مطلب خسته می شوید و برنامه را می بندید اما وقتی شما دوباره ان فایل را باز می کنید دنبال اخرین جایی که خواندید می گردید و این ازار دهنده است.ما در این اموزش روشی را یاد می دهیم که pdf از اخرین جایی که باز شده است بیاید و شما بتوانید ان را ادامه بدهید.

ابتدا adobe reader را باز کنید.

سپس مسیر زیر را دنبال کنید.

Edit>prefrences

خواندن ادامه ی فایل pdf در adobe reader

در ادامه از بخش Documents  تیک گزینه ی  “restore last view setting when reopening documents” را فعال کنید.

خواندن ادامه ی فایل pdf در adobe reader