امروز:23 تیر 1403

ارتقا شغلی جانی آیو به مدیر ارشد طراحی اپل؛ یک ارتقا حقیقی یا یک جدایی؟!

یکی از مهمترین خبر ها در مورد کمپانی اپل در این برهه ی زمانی را می توان به ارتقای پست جانی آیو به مدیر ارشد بخش طراحی اپل دانست. اگر با آریامونز همراه بوده باشید این خبر دو روز گذشته منتشر شد. شاید اگر به این موضوع سطحی بنگرید این یک ارتقای شغلی است اما باید بدانید که این یک ابتکار برای کناره گیری آیو می تواند باشد. دلیل این موضوع در نگاه نخست این است که اپل در گذشته همچنین جایگاهی در خود نداشته است و این یک جایگاه جدید است. در ضمن باید بدانید که با این ارتقای پستی چند نفر دیگر جای جاناتان آیو را خواهند گرفت و مسئولیت او را زیر نظر او انجام خواهند داد. اما موضوع این ارتقای پست جانی آیو چیست؟ با آریامونز همراه باشید.

در ابتدای امر با انتشار این خبر همه این ارتقا را به منزله ی ماندگاری و قدرت جانی آیو می دانستند اما تحلیل ها ی بعد از این موضوع همه چیز را روشن تر کرد. آنچه که باعث شد که به این تحلیل ها دامن زند تصمیم جانی آیو به بازگشت به انگلستان در سال 2011  و همچنین ارتقای پستی جانی آیو به پستی که قبل از این وجود نداشته است.

ابتدا از جایی شروع می کنیم که خبر این ارتقا شغل منتشر شد. این خبر توسط روزنامه ی تلگراف که یکی از کانال های اصلی اپل برای منتشر کردن اخبار درون این کمپانی است منتشر شد. البته زمان این خبر کی بوده است؟! بله این موضوع اساسی است. زمان این خبر در یک روز تعطیل فدرال آمریکا بوده است که قیمت سهام اپل با کاهش محسوسی مواجه نشود.

در روزنامه ی تلگراف که این خبر منتشر شده است در ضمن آن به چیز های پنهانی اشاره شده است. یکی از موضوعات “بیش از پیش سفر کردن جانی آیو” می باشد که جان گروبر یکی از نویسندگان اپلی این موضوع را به بازگشت جانی آیو به انگلستان تفسیر کرده است.

به نظر که جانی آیو باید از شغل طراحی خود برای محصولات اپل پس از 23 سال کناره گیری کند. جانی آیو به نظر برای برگشت به انگلستان بی تاب است و باید منتظر بود که در صورتی مهاجرت به انگلستان در انگستان چگونه به همکاری با اپل ادامه خواهد داد؟ آیا طراح خودرو های اپل در ایرلند خواهد شد؟ با آریامونز همراه باشید.