امروز:4 مرداد 1403

جا به جایی بین برنامه ها با کلید های میانبر در مک

شما با مک خود می توانید به راحتی بین برنامه ها سوییچ کنید.اگر از کاربران مک باشید حتما دیده اید که با کلید Command و کلید Tab می توانید از این بخش استفاده کنید اما ما در اینجا چتد کلید ترکیبی با این دو را به شما اموزش می دهیم که کار شما سریع تر از قبل پیش رود.با اریامونز همراه باشید.

  • Command-Tab: پیش رفتن در برنامه های در حال اجرا.
  • Command-Shift-Tab: تغییر جهت در حرکت بین برنامه ها.
  • Command-Tab-Q: بستن برنامه انتخاب شده در این بخش.
  • Command-Tab-H: پنهان کردن برنامه در تغییر دهنده برنامه ها.
  • Command-Tab-1: نشان دادن پنجره ها ی باز برنامه مورد نظر در تغییر دهنده برنامه ها