امروز:30 خرداد 1403

چه سایتی دارای باگ هارت بلید است:کدام سایت خطر هک پسورد را دارد

همانطور که اگاهید باگ هارت بلید یا خونریزی قلبی دنیای دیجیتال و مجازی را با خطری بزرگ مواجه کرد به گونه ای که کارشناسان به ان از 10 درجه خطر درجه ی 11 را می دهند.اما چگونه از داستن این باگ و مشکل سایت های مختلف با خبر شویم.و چگونه بدانیم کدام سایت ها امن هستند.با اریامونز همراه باشید.

برای این که بدانید یک سایت امن است و دارای باگ هارت بلید نیست و یا هست می توانید از چند روش استفاده کنید.

روش اول :چک کردن تک تک سایت ها بدون افزونه

شما می توانید از دو سایت  LastPass یا سایت Qualys و یا Filippo با زدن نام  ان سایت از خطر ان با خبر شوید.

روش دوم:افزونه کروم

این افزون توسط سایت Filippo تهیه شده است.این افزونه برای کروم است و با ان می توانید به راحتی از در خطر بودن و یا نبودن سایت مورد نظر مطلع شوید.شما در تنظیمات این افزونه می توانید .برای تمام سایت ها الارم خود را نشان دهد و یا خیر.ولی با فعال بودن این افزونه تمام سایت هایی که دارای مشکل هستند با اخطار رو به رو خواهد شد تا شما از مشکل داشتن ان با خبر شوید.

نکته این باگ برای سایت هایی است که از اس ال ال استفاده می کنند.