امروز:4 مرداد 1403

کلید های میانبر (shortcuts) کیبرد خارجی ورد برای ایپد (ipad)

پس از مدت ها انتظار در نهایت مایکروسافت افیس خود را برای ios  ارائه کرد.با این کار شاید دیگر نیاز به لپ تاپ و رایانه برای تابپ کم رنگ تر شود.اما در استفاده از افیس ممکن است از کیبرد خارجی استفاده کنید.در استفاده از کیبرد خارجی میانبر ها یک ابزار حرفه ای و کارامد است.در این اموزش کلید های میانبر با شرتکات های افیس را برای شما اماده کرده ایم.

ویرایش افیس در ios

Command + X : Cut
Command + C : Copy
Command + V : Paste
Command + A : Select all
Command + Z : Undo
Shift + Command + Z : Redo
Command + B : Bold
Command + I : Italicize
Command + U : Underline

انتخاب و حرکت در افیس ios

Command +جهت چپ : انتقال نشانگر به ابتدای خط
Command +جهت راست : انتقال نشانگر به انتهای خط
Command + جهت بالا : انتقال نشانگر به ابتدای فایل ورد
Command +جهت پایین :انتقال نشانگر به انتهای فایل ورد
Option + جهت راست : انتقال نشانگر به راست به اندازه یک کلمه
Option + جهت چپ : انتقال نشانگر به چپ به اندازه یک کلمه
Option + جهت بالا : انتقال نشانگر به پاراگراف بالا
Option + جهت پایین : انتقال نشانگر به پاراگراف پایین
Shift + حهات مختلف :انتخاب متن با جهات کیبرد
Shift + Option + جهت راست : انتخاب کلمه سمت راست
Shift + Option + جهت چپ :انتخاب کلمه سمت چپ
Shift + Option + جهت بالا : انتخاب پاراگراف بالا
Shift + Option +جهت پایین : انتخاب پاراگراف پایین
Shift + Command + جهت راست : انتخاب تا انتهای خط
Shift + Command +جهت چپ :انتخاب تا ابتدای خط
Shift + Command + جهت بالا : انتخاب تا ابتدای فایل
Shift + Command + جهت پایین :انتخاب تا انتهای فایل