امروز:30 تیر 1403

میانبرهای ویرایش متن

زمانی که شما در حال تایپ یک نامه در مرورگر خود یا نوشتن یک متن در یک برنامه واژه پرداز هستید، کلیدهای میانبری که در اغلب برنامه ها کار می کنند وجود دارند که می توانند کار ویرایش متن شما را خیلی راحت تر و سریع تر می کنند. شما با میانبرهای ویرایش متن می توانید یک کلمه یا یک پاراگراف را انتخاب کنید ، کپی کنید ، پاک کنید و کارهایی از این قبیل را تنها با فشردن چند کلید به سادگی انجام دهید.

البته لازم است همین جا بگوییم که امکان دارد برخی از برنامه ها از این میانبرها پشتیبانی نکنند، ولی بیشتر برنامه هایی که به صورت استاندارد نوشته شده اند از این میانبرها پشتیبانی می کنند.

با آریامونز همراه باشید.

*کار با کلمات

ما اغلب از کلیدهای جهت نما و Delete و Backspace برای کار روی یک حرف استفاده می کنیم. با استفاده از کلید Ctrl می توان همین کارها را بر روی یک واژه یا یک پاراگراف انجام داد.

1.  کلید جهت نما سمت چپ + Ctrl :  انتقال  مکان نما به ابتدای کلمه یا واژه قبلی

2 کلید جهت نما سمت راست + Ctrl : انتقال مکان نما به انتهای کلمه یا واژه بعدی

3. Ctrl+Backspace : حذف کلمه یا واژه قبل از مکان نما

4. Ctrl+Delete : حذف کلمه یا واژه بعد از مکان نما

5. کلبد جهت نما سمت بالا + Ctrl : انتقال مکان نما  به ابتدای پاراگراف

6. کلبد جهت نما سمت پایین + Ctrl : انتقال مکان نما  به انتهای پاراگراف

 

کلید Ctrl همچنین می تواند با کلیدها Home و End ترکیب شود.

7. Ctrl + Home :  انتقال مکان نما به ابتدای صفحه

8. Ctrl + End : انتقال مکان نما به انتهای صفحه

9. Home : انتقال مکان نما به ابتدای خط جاری

10. End : انتقال مکان نما به انتهای خط جاری

 

*انتخاب متن

تمام کلیدها ی بالا می توانند با کلید Shift برای انتخاب یا HighLight کزدن یک متن ترکیب شوند.

11. کلیدهای جهت نما سمت راست یا چپ +  Shift : انتخاب یا HighLight کردن حروف یا کاراکترهای قبلی یا بعدی

12.  کلیدهای جهت نما سمت بالا یا پایین +  Shift :  انتخاب یا HighLight کردن  به طول یک خط

13. کلیدهای جهت نما سمت راست یا چپ  + Shift+Ctrl : انتخاب یا HighLight کردن کلمه بعد یا قبل از مکان نما

14.  کلیدهای جهت نما سمت بالا  یا پایین  + Shift+Ctrl : انتخاب یا HighLight کردن متن بین مکتن نما و ابتدا یا انتهای پاراگراف

15. Shift+Home : انتخاب متن بین مکان نما و ابتدای خط جاری

16. Shift+ End : انتخاب متن بین مکان نما و انتهای خط جاری

17. Shift+Ctrl+Home : انتخاب متن بین مکان نما و ابتدای صفحه جاری

18. Shift+Ctrl+End : انتخاب متن بین مکان نما و انتهای صفحه جاری

19. Ctrl+A : انتخاب تمام نوشته

همچنین شما می توانید برای انتخاب هایی غیر از حالات بالا  میانبرهای گفته شده  را باهم ترکیب کنید.

 

*ویرایش متن

20.  Ctrl+C یا Ctrl+Insert : کپی کردن متن انتخاب شده

21. Ctrl+X یا Shift+Delete : بریدن یا cut کردن متن امنتخاب شده

23.  Ctrl+V یا  Shift+Insert : چسباندن یا paste کردن متن موجود در حافظه clipboard

24.  Ctrl+Z : برگشت یا Undo

25. Ctrl+Y : رفتن به جلو Redo

* (قالب بندی) formatting

26Ctrl+B : توپر کردن یا Bold کردن متن

27. Ctrl+I : کج کردن یا Italic  کردن متن

28. Ctrl+U : زیر خط دار یا Under Line کردن متن

 

* دیگر عملکردها

29.  Ctrl+F : باز کردن کادر جستجو  در بین متن ( این کلید در اکثر برنامه ها قابل استفاده است)

30.  Ctrl+O : باز کردن یک فایل ( این کلید در اکثر برنامه ها قابل استفاده است)

31.  Ctrl+S : ذخیره کردن فایل ( این کلید در اکثر برنامه ها قابل استفاده است)

32. Ctrl+N :  باز کردن یک فایل جدید  ( این کلید در اکثر برنامه ها قابل استفاده است)

33. Ctrl+P : پرینت گرفتن از صفحه جاری  ( این کلید در اکثر برنامه ها قابل استفاده است)

از اینکه با ما همراه بودید متشکریم، امیدواریم این آموزش ها مورد استفاده شما قرار گیرد

 

اشتراک گذاری

سخت بر این اعتقادم که امپراطوری بعدی جهان را گوگل بنا خواهد نهاد و من علاقه‌مندم تاریخ شکل گرفتن این امپراطوری را مکتوب کنم.