امروز:4 مرداد 1403

98 میانبرهای ویندوز(بخش اول)

98 میانبرهای ویندوز(بخش اول) 1

shortcuts یا کلید میانبر از جمله مهمترین بخش های کامپیوتر هست که البته مورد توجه حرفه ای ها قرار می گیرد در صورتی که همه به راحتی با استفاده از انها می توانند حرفه ای تر شوند و سریع تر کار های خود را انجام دهند.

 

The General Shortcuts

در اینجا لیستی از میانبر های عمومی می باشد:

عمومی میانبر
خواهیم با برخی از کلید های میانبر واقعا که شما اغلب مورد استفاده کیکآف.

CTRL + C (کپی)
CTRL + X (کات)
CTRL + V (چسباندن)
CTRL + Z (خنثیسازی)
delete (حذف)
shift + delete (حذف آیتم انتخاب شده را بدون قرار دادن آیتم در سطل بازیافت)
CTRL در حالی که کشیدن یک آیتم (کپی آیتم انتخاب شده)
CTRL + SHIFT در حالی که کشیدن یک آیتم (ایجاد میانبر برای آیتم انتخاب شده)
کلید F2 (تغییر نام آیتم انتخاب شده)
CTRL + جهت راست  (انتقال اشاره گر به ابتدای کلمه بعدی)
CTRL +جهت چپ (انتقال اشاره گر به ابتدای کلمه قبلی)
CTRL +جهت پایین (انتقال اشاره گر به ابتدای پاراگراف بعدی)
CTRL +جهت بالا (انتقال اشاره گر به ابتدای پاراگراف قبلی)
CTRL + SHIFT با هر یک از کلید های جهت نما (انتخاب یک بلوک از متن)
shift با هر یک از کلید های جهت نما (انتخاب بیش از یک آیتم در یک پنجره و یا بر روی دسکتاپ، و یا انتخاب متن در یک سند)
CTRL + A (انتخاب همه)
کلید F3 (جستجو برای یک فایل یا پوشه)
ALT + ENTER (نمایش مشخصات برای آیتم انتخاب شده)

ALT + F4 (بستن آیتم فعال، و یا خروج از برنامه فعال)
ALT + ENTER (نمایش خواص شی انتخاب شده)
Alt + فاصله{با فاصله زمانی} (باز کردن منوی میانبر برای پنجره فعال)
CTRL + F4 (بستن سند فعال در برنامه که شما را قادر به اسناد متعدد باز به طور همزمان)
ALT + TAB (سوئیچ بین آیتم های باز)
کلید Alt + ESC (چرخه بین آیتم های باز ){باEnter وارد برنامه می شود}
F6 کلید (چرخه را از طریق عناصر صفحه در یک پنجره و یا بر روی دسکتاپ)
کلید F4 (نمایش لیست نوار آدرس در My Computer یا ویندوز اکسپلورر)
Shift + F10 (نمایش منوی میانبر برای آیتم انتخاب شده)
دگرساز + فاصله (نمایش منوی سیستم برای پنجره فعال)
CTRL + ESC (نمایش منوی Start)
F10 کلید (فعال کردن نوار منو در برنامه فعال)
جهت نمای راست (باز کردن منو بعد به سمت راست و یا باز کردن منوها)
جهت نمای چپ (باز کردن منو بعد به سمت چپ، و یا نزدیک منوها)
کلید F5 (به روز رسانی پنجره فعال)
بازگشت به عقب (پوشه سطح یکی در My Computer یا ویندوز اکسپلورر)
ESC (لغو وظیفه فعلی)
شیفت زمانی که یک CD-ROM شما وارد درایو CD-ROM (جلوگیری از کار CD-ROM به طور خودکار)

با ما همراه باشید.در بخش های بعدی میانبر های دیگر را معرفی می کنیم.

با نظرات خودتون ما را همراهی کنید.