زمستان سال گذشته گوگل از راز تولید لنز چشمی هوشمندی که مجهز به حسگر گلوکز است پرده برداشت.

در همان زمان گوگل اعلام کرد که حداقل تا 5 سال زمان لازم است که این محصول به بازار ارائه شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این لنز سال 2019 وارد بازار خواهد شد.

خبر طراحی و ساخت لنز هوشمند توسط گوگل زمانی منتشر شد که گوگل اختراعی را به عنوان طرحهای بالقوه خود مبنی بر چگونگی ساخت یک لنز هوشمند، ثبت کرد. به دنبال انتشار این خبر بسیاری از گوگل خواستند تا توضیحاتی در این رابطه ارائه نماید که یکی از نمایندگان این غول جستجو اعلام کرد نمی توان از درخواست ثبت اختراع عرضه محصول را به بازار نتیجه گرفت.

این لنز هوشمند چشمی قادر است با آنالیز اشک چشم فرد میزان گلوکز خون وی را در طول یک ثانیه بررسی  و نتیجه را اعلام کند.