امروز:31 تیر 1403

میانبرهای مرورگر (بخش اول: تب ها)

میانبرهای مرورگر (بخش اول: تب ها) 3

یک گیگ حرفه ای برای انجام کارهایش اغلب از میانبرها استفاده می کند. شاید شما هم تا به حال زیاد سعی کرده اید تا از میانبرها استفاده کنید اما هنوز موفق نشده اید، مشکلی نیست هیچ وقت دست از تلاش برندارید. سعی کنید برای هر کاری از میانبرها استفاده کنید. ما در این مطلب میانبرهای مورد استفاده در مرورگرها را به شما آموزش می دهیم. امیدواریم این میانبرها مورد استفاده شما قرار گیرد.

* تب ها

1.   (Ctrl + (1 to 8 : استفاده از کلید ctrl به همراه اعداد یک تا هشت برای سویچ در بین هشت تب نخست باز شده در مرورگر به صورت نامرتب (انتخابی) استفاده می شود. (به شکل زیر توجه کنید.)

2.  (Ctrl + (9 :  رفتن به آخرین تب باز شده در مرورگر

3.   Ctrl + tab : این میانبر برای سویچ کردن بین تب ها به صورت مرتب می باشد. وقتی شما کلید ctrl را نگه داشته اید با هر بار فشردن کلید tab شما از تب فعال به تب سمت راستی تب فعلی سویچ می کنید.(Ctrl+Page Up هم همین کار را می کند، البته به جز در IE )

4.  Ctrl +Shift+ tab : این میانبر عکس عملی که کلیدهای ترکیبی  مورد شماره 3 انجام می دهند را انجام می دهد یعنی از به تب سمت چپی تب فعال سویچ می کند.(Ctrl+Page Down هم همین کار را می کند، البته به جز در IE )

5.  Ctrl + F4 یا Ctrl + w :  بستن تب فعال

6.  Ctrl + Shift + tab : باز کردن آخرین تبی که بسته شده است.

 

7.  Ctrl+T  :  باز کردن یک  تب جدید

8.  Ctrl+N :  باز کزدن یک صفحه جدید از مرورگر مورد استفاده

9.  Alt+F4  : ئبستن  پنجره مرورگر

کارکردهای موس مورد استفاده در تب ها

1. کلیک وسط بر روی یک تب : بستن تب

2.  (کلیک وسط ) یا  (چپ کلیک) + Ctrl  بر روی یک لینک: باز کردن لینک موردنظر در یک تب جدید

3.  Shift+ چپ کلیک : باز کردن آن لینک در یک پنجره جدید مرورگر

 

 

سخت بر این اعتقادم که امپراطوری بعدی جهان را گوگل بنا خواهد نهاد و من علاقه‌مندم تاریخ شکل گرفتن این امپراطوری را مکتوب کنم.