امروز:1 تیر 1403

اشک نریختن در هنگام پیاز خرد کردن!!

اشک نریختن در هنگام پیاز خرد کردن!!

اشک نریختن در هنگام پیاز خرد کردن کاری سخت و غیر ممکن به نظر می رسد ولی با تکنیک های زیر به راحتی می توانید اشک نریزید
برای اشک نریختن در هنگام پیاز خرد کردن باید:

  1. هنگام پیاز پوست کندن، ساقه های جعفری را بجوید یا یک تکه نان یا چوب کبریت لای دندانهایتان قرار دهیدیا ادامس بجوید.
  2. پیاز را زیر شیر آب نگهدارید و پوست بکنید.
  3. هنگام انجام این کار، هرگز به جلو خم نشوید و بدنتان را به عقب نگهدارید.
  4. پیاز را در برابر یک پنجره باز، پوست بکنید.
  5. کسانی که داخل چشم لنز دارند، به هنگام پیاز پوست کندن، اشک نخواهند ریخت.
  6. پیاز را زیر شیر آب یا داخل ظرفی پر از آب پوست بکنید .
  7. پیاز را زیر هود آشپزخانه یا داخل کیسه نایلونی بزرگی پوست بکنید . در نزدیکی خود یک شمع روشن کنید .
  8. برای پوست کردن پیاز از پایه یا ته آن شروع کنید . پیش از پوست کندن پیاز آن را به مدت چند دقیقه در یخچال یا فریزر قرار دهید .
  9. در حین پوست کندن پیاز مقداری آب در دهانتان نگه دارید ، اما قورت ندهید.

امیدواریم از مطلب” اشک نریختن در هنگام پیاز خرد کردن” راضی باشید.شما به راحتی می توانید با استفاده از منوی کناری سرچ کرده یا از موضوعات موضوع دلخواه خود رابیابید.