امروز:30 تیر 1403

مطالعات نشان می دهد پترن های اندروید مانند رمز های معمولی آسان هستند

به تازگی تحقیقاتی پیرامون پترن های اندروید انجام گرفته است. این تحقیقات میزان آسیب پذیری این پترن ها را بررسی کرده است. مارت لوگ کسی است که این تحقیقات را برای بررسی اسیب پذیری اندروید انجام داده است. مارت لوگ در حال حاضر در دانشگاه نروژ در حالب تحصیل می باشد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، پترن های انتخابی توسط کاربران بسیار آسان می باشد. به صورتی که به سادگی رمز های معمولی قابل تشخیص هستند. مارت به 4000 پترن را مورد بررسی قرار داده است.  بر اساس تحقیقات وی، 77 درصد از پترن ها از یکی از 4 گوشی صفحه شروع می شوند و 44 درصد آنها ازگوشه بالا سمت چپ آغاز می شوند. با آریامونز همراه باشید.

همانطور که می دانید در اندروید پترن ها جایگاه بسیار ویژه ای را برای خود تصاحب کرده اند. به گونه ای که اکثرا از این روش برای رمز نگاری گوشی خود استفاده می کنند. اما آیا این پترن ها امنیت لازم را به همراه دارند؟ بر اساس تحقیقات انجام گرفته تعداد نقاطی که برای پترن ها استفاده می شود 5 نقطه می باشد. این به این معنا می باشد که کل پترن هایی که قابل استفاده با 5 نقطه است 7152 نوع می باشد. تعداد بسیاری از کاربران از رمز 4 نقطه ای استفاده می کنند که کل پترن هایی که می توان با 4 نقطه ایجاد کرد 1624 می باشد که بسیار کم است. البته باید بدانید که تعداد پترن هایی که می توان به 8 یا 9 نود استفاده کرد بیش از 140000 می باشد که امنیت بسیاری خوبی را برای گوشی فراهم می کند. اما بسیاری از کاربران از این تعداد نقطه استفاده نمی کنند.

10-of-patterns-selected-formed-a-letter (5)

لوگ برای این مطالعات خود از تعدادی از افراد خواست تا از سه نوت پترن برای سه نوع کاربرد خاص بهره ببرند. یک پتترن برای برنامه ی بانکی، یک پترن برای برنامه خرید و دیگری برای گوشی. نتیجه ی این پترن ها این بود که بیشتر افراد از پترن های 4 نقطه ای برای رمز گذاری استفاده کردند و در مرحله ی بعد پترن های 5 نقطه ی بود. پترن های 8 و 9 نقطه ای نیز کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. این در حالی است که یک رمز 4 رقمی معمولی حدود 10000 حالت خواهد داشت و رمز پترن معمولی ای که افراد انتخاب می کنند فقط 1624 و نهایتا 7152 خواهد داشت. که این به معنای ضعف این پترن ها خواهد بود.

علاوه بر تعداد نقطه های به کار رفته در هر پترن، تحقیقات لوگ نشان می دهد که اکثر پترن های انتخاب شده، بسیار ساده هستند. همانند پسورد های عادی که بسیاری از پسورئ 123456789 استفاده می کنند، در پترن های نیز 10 درصد، از حروف اول اسم خود و یا علامت های هندسی بسیار رایج استفاده می کنند.

در پایان این تحقیقات مارت لوگ توصیه می کند که از پترن ها با نقطه های بیشتری استفاده کنید همچنین پترن را نامرئی کنید تا افرادی که در کنار شما هستند تصویر پترن را به خاطر نسپارند.

تصویر تعداد نقاط و تعداد حالاتی که پترن می تواند داشته باشد:

10-of-patterns-selected-formed-a-letter (1)

نمودار طول رمز هایی که برای اکانت های بانکی، خرید و گوشی انتخاب شده است:

10-of-patterns-selected-formed-a-letter (4)

10-of-patterns-selected-formed-a-letter (2)