امروز:26 اردیبهشت 1401

اسپیس ایکس کپسول‌های سرنشین‌دار دارگون را آزمایش خواهد کرد

ایلان ماسک طرح‌های عجیب زیادی را امتحان می‌کند. پس از آزمایش نیمه موفق بازگرداندن موشک‌های فالکون، اسپیس ایکس در نظر دارد دراگون یا همان اولین کپسول سرنشین‌دار خود را آزمایش کند. در طی این آزمایش اسپیس ایکس در نظر دارد قابلیت Pad Abort Test یا همان خروج اضطراری سرنشینان در مواقع بحرانی را نیز تست کند.

 

 

AbortTest

 

اسپیس ایکس در نظر دارد قابلیت خروج اضطراری سرنشینان را تست کند تا در صورت بروز مشکل برای موشک فالکون با کمترین خسارت انسانی این موشک را منهدم کند. همانطور که ‌می‌دانید در آزمایش‌های فضایی، اگر مشکلی به وجود بیاید موشکباید خود را در آسمان منهدم کند و اسپیس ایکس در نظر دارد پیش از منهدم کردن موشک، سرنشینان کپسول فضایی را از موشک خارج کنند تا خسارت ناشی از انهدام موشک، خسارت جانی نداشته باشد. بنابراین این آزمایش ارسال انسان به فضا را به وسیله کپسول‌های دراگون هموارتر و مطمئن‌تر می‌کند.

 

سخت بر این اعتقادم که امپراطوری بعدی جهان را گوگل بنا خواهد نهاد و من علاقه‌مندم تاریخ شکل گرفتن این امپراطوری را مکتوب کنم.