امروز:8 خرداد 1403

تصاویر دیدنی و خاص از اشیا کوچک

آشرافول فاربین عکاس معروف جهان که طبق گفته ی خود همیشه سعی کرده عکس ها رو طوری تفسیر کند که رگ هایی از احساسات عمیق در انسان را ایجاد کند مجموعه ی زیر تنها بخشی از هنر عکاسی این هنرمند خوش ذوق می باشد : (برای نمایش عکس در ابعاد بزرگ روی آن کلیک کنید)

 

 beauty-hide-in-simple-things-5

beauty-hide-in-simple-things-4

beauty-hide-in-simple-things-3

beauty-hide-in-simple-things-2

beauty-hide-in-simple-things-1

beauty-hide-in-simple-things-9

beauty-hide-in-simple-things-10

beauty-hide-in-simple-things-11

beauty-hide-in-simple-things-12

beauty-hide-in-simple-things-13

beauty-hide-in-simple-things-8

beauty-hide-in-simple-things-7

beauty-hide-in-simple-things-6

Web Developer and Design