امروز:31 تیر 1403

قوانین و مقررات

شما با انجام خرید و همچنین انجام تبلیغات از سایت آریامونز قوانین زیر را مورد تایید قرار خواهید داد:

  • برای سفارش تبلیغات پس از واریز نزدیک ترین زمانی که برای تبلیغ شما خالی بوده و رزرو نشده است در نظر گرفته خواهد شد.
  • رزرو تبلیغ با پرداخت انجام خواهد شد و بدون رزرو هیچ گونه رزروی انجام نمی شود.
  • در هنگام ثبت خرید شارژ، گیفت کارت و … به اطلاعات ورودی خود توجه کنید، در صورت اشتباه بودن اطلاعات ورودی گروه آریامونز هیچ مسئولیتی در قبال خرید و پرداخت شما نخواهد داشت.