امروز:9 تیر 1401

شهاب الدین ابویی

Rivian سه سایت شارژ سریع «شبکه ماجراجویی» خود را افتتاح کرد

دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در حال کار بر روی قانونی برای محافظت از داده های ردیاب دوره ماهانه افراد هستند

رابط مغز و ماشین به یک مرد فلج کمک کرد با استفاده از بازوهای رباتیک خودش را غذا بخورد

دستورات قبل از ورود به بازار فارکس

کارگران گوگل می توانند «بدون توجیه» در بین ایالت ها جا به جا شوند

گزارش شده است که متا کارمندان خود را از بحث درباره سقط جنین در کانال های داخلی منع کرده است

بازی بعدی FromSoftware در مراحل پایانی توسعه است

بابی کوتیک، مدیرعامل اکتیویژن بلیزارد، صندلی هیئت مدیره خود را حفظ می کند